The Swiftly Reacting History - Orange Blossom Special

Lars Gathenhielm

Posted March 12, 2016, 1:21 a.m. By felzani

Lars Gathenhielm (1689 - 1718) var en svensk kapare från 1710 fram till sin död 1718 med Göteborg som bas. Under sin 8 år långa period lyckades han köpa och var delägare i ett femtiotal skepp, och han plundrade över 80 fientliga fartyg under sin karriär. Han blev vid flera tillfällen anklagad för ren piratverksamhet, men skyddades alltid av kungen. I början av 1718 blev Gathenhielm anklagad för olaga smugglerier. Han dog dock innan han blev ställd inför rätta av bentuberkulos, 28 år gammal.