The Swiftly Reacting History - Orange Blossom Special

namnskyltar

Posted March 6, 2015, 4:30 p.m. By felzani Tags: Skyltar

På kursen ska alla ha namnskyltar. På Arnes namnskylt står det Arne Aronsson. Det är för att Arne heter Aronsson i efternamn. Det finns många på Arnes kurs. Han känner sig lite ensam eftersom han inte känner någon än. Det finns både män och kvinnor, ungefär lika många av varje, men Arne sitter lite för sig själv. Första passet av kursen går ut på att alla ska presentera sig och sina verksamheter. Arne berättar om sitt och de andra gör likadant. Förmiddagen går ganska långsamt och efter presentationerna ska alla mingla och småprata.